We explore this wonderful
world with you…

!Огненное кольцо – "Finval" Research Centre


RESEARCH EXPEDITION AROUND KAMCHATKA AND THE KURIL ISLANDS “THE RING OF FIRE” IN SUMMER 2019.

 

The expedition route:

1 stage: Tilichiki settlement — northwest seashore of the Korfa Bay — Cape Ilpinsky — Okimkan Rocks — Verkhoturov Island -— Karaginsky Island — seashore of the Karaginsky Gulf — Ivashka settlement — Manchzhur Island — Cape Nachikinsky — Cape Ozernoi – seashore of the Ozernoi Bay — Cape Baklaniy — Cape Sivuchiy — Stolbovoy Island — Cape Stolbovoy — Cape Nose — Cape of Africa -— Kamen-Gorod Island — Cape Kamchatsky — Ust-Kamchatsk settlement.

2 stage: Ust-Kamchatsk settlement — seashore of the Kamchatka Bay —Cape Kamenistiy — Cape Kronotsky — Cape Kozlov — Cape Olga — Semyachik estuary — Cape Zhupanovo — Expedition Rocks — Cape Kalygyr — Kalygyr Bay — Malaya and Bolshaya Medvezhka Bays — Walrus Bay — Walrus Island — Cape Shipunsky — Bechevinskaya Bay — Krasheninnikov Island — Cape Nalychev — Cape Mayachniy — Petropavlovsk-Kamchatsky

3 stage: Petropavlovsk-Kamchatsky — Cape Bezymyanny — Starichkov Island — Sarannaya Bay — Russkaya Bay — Cape Kekurny — Listvennichnaya Bay — Asacha Bay — Cape Piratkov — Khodutka Bay – Kuzachin Bay — Cape Zhelty — Utashud Island — Vestnik Bay — Cape Senyavin — Gavryushkin stone Island — Three Sisters Rocks — Cape Lopatka — eastern seashore of the Shumshu Island — Severo-Kurilsk

4 stage: Severo-Kurilsk — western seashore of the Paramushir Island — Hot Yuryevka River — Cape Shelekhov — Krasheninnikov Bay — Cape Kapustniy — western seashore of the Onekotan Island — Kharimkotan Island — Shiashkotan Island — Lovushki Rocks — Raikoke Island — Rasshua Island — Srednego Islands — Ushishir Islands — Ketoy Island — Simushir Island — Chyornye Bratya Islands — western seashore of the Urup Island — western seashore of the Iturup Island — Kurilsk